Miljøsanering

Miljøsanering af alle miljø- og sundhedsskadelige elementer | Miljøsanering-jms.dk |

Hvad er

Miljøsanering

Vi hos Miljøsanering-jms.dk er specialiseret og certificeret i hele miljøsanerings processen. Håndtering og bortskaffelse af miljø- og sundhedsskadelige elementer…

Med fokus på

Miljøet

Miljø-og sundhedsskadelige elementer/stoffer i bygninger og byggematerialer påvirker vores bygninger og byggeprocesser på flere niveauer…

OSS

Andet relevant viden omkring Miljøsanering af alle miljø- og sundhedsskadelige elementer

Vi giver et uforpligtende tilbud

Efter vurdering og med forbehold

Vi hjælper gerne med at fjerne fortidens miljø- og sundhedsskadelige elementer, og sikrer en sunder fremtiden. Med dig, mig og naturen i fokus.

Da tilbyder vi gerne et uforpligtende tilbud.

Miljøsanering af alle miljø- og sundhedsskadelige elementer | Miljøsanering-jms.dk |

Vi hos Miljøsanering-jms.dk er specialiseret og certificeret i hele miljøsanerings processen. Håndtering og bortskaffelse af miljø- og sundhedsskadelige elementer.

Miljøsanering af alle miljø- og sundhedsskadelige elementer | Miljøsanering-jms.dk |
Miljøsanering-jms.dk – Miljøsanering-info

 

Hvilket kan omhandle stoffer som asbest, bly, klorede paraffiner, PCB og skimmelsvamp. Alle stoffer der er farlige hver især til et hvert deres niveau og under det passende forhold. Disse miljø- og sundhedsskadelige elementer/stoffer forefindes oftest i gamle bygninger og elementer som vægge, lofter, mure og malings overfalder.

Hvilket også er derfor, at ved ned arbejde, nedbrydning og nedrivning af sådan elementer bør håndteres af uddannede miljøsanitører. En sådan Miljø Sanerings proces, foregår normalt først ved modtagelse, fjernelse af alt inventar.

Efter fulgt at nedbrydning og udskæring af udvalgte områder og elementer som døre, gulve, lofter, el-installationer og VVS installation afmontering for at skabe et basalt udgangspunkt for genopbygning. Og med korrekt løbende sortering af alle miljø-og sundhedsskadelige elementer/stoffer.

Miljø-og sundhedsskadelige elementer/stoffer i bygninger og byggematerialer påvirker vores bygninger og byggeprocesser på flere niveauer.

Ydermere kan miljø-og sundhedsskadelige elementer/stoffer også udgøre et problem ved håndtering – for eksempel ved nedrivning – og dermed påvirke arbejdsmiljøet for de udførende aktører i en byggeproces. Endeligt kan der være tale om et affaldshåndteringsproblem, når miljø-og sundhedsskadelige elementer/stoffer forurener ved bortskaffelse og deponering.

Miljøsanering af alle miljø- og sundhedsskadelige elementer | Miljøsanering-jms.dk |
Miljøsanering-jms.dk – Miljø-info

 

Oversigten over disse miljø-og sundhedsskadelige elementer/stoffer udvides hele tiden, og kræver derfor for at ansvarlige på området, er fuld ud opdateret i forhold til reglerne i henhold til arbejdsmiljøloven. Da miljø-og sundhedsskadelige elementer/stoffer skal håndteres, fjernes og bortskaffes individuelt og efter faste retningslinjer.

Derfor har vi hos Miljøsanering-jms.dk som professionel entreprenør har ansvaret for, at de folk, der beskæftiges gennem Miljøsanering-jms.dk, ikke udsættes for skadelige påvirkninger fra stoffer og materialer. Det betyder, at vi hos Miljøsanering-jms.dk er forpligtet til at indhente oplysninger om de materialer, der arbejdes med og de eventuelle særlige risici, der er forbundet med håndteringen af miljø-og sundhedsskadelige elementer/stoffer.

Det er ydermere Miljøsanering-jms.dk pligt at anmelde affaldet 2 uger, før renovering eller nedrivning påbegyndes.

Send os en mail
  • Kontakt os og lad os se om vi ikke kan finde ud af noget i fællesskab.
  • AdressenMiddelfartvej 38, 5466 Asperup

Find og følg os her

| Middelfartvej 38, 5466 Asperup | +45 40 13 63 00 |

Luk menu